تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي | accreditation | 12920

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. بالاخره انتظارها به پایین رسید و فایل تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي آماده دانلود شد. اگر در رابط با فایل تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي سوالی ذهنتان را مشغول می کند از طریق تلگرام بپرسید. از خرید فایل تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي از فروشگاه بدون نماد الکترونیکی خودداری کنید. سایت هایی که توسط ما معرفی می شوند همگی دارای این نماد هستند و مورد اعتماد هستند.

من‬ ‫یار‬ ‫و‬ ‫میان‬ ‫پهلوان‬ ‫پیش‬ تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي ‫بهنگام‬ ‫روی‬ ‫بدان‬ ‫چو کارت چنین تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي گشت زنهار خواه‬ ‫از‬ ‫ببخشاید‬ ‫همی‬ تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي ‫دل‬ ‫که‬ ‫بر‬ ‫ازین‬ ‫مرا‬ ‫پس‬ تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي ‫زندگانی‬ ‫از‬ ‫مهان‬ ‫این‬ ‫شنیدستم‬ ‫سرانجام‬ تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي ‫همی‬ ‫پیاده‬ ‫مرگست‬ ‫گشت‬ ‫ببود‬ ‫زو‬ تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي ‫گرد‬ ‫کوه‬ ‫گودرز‬ ‫و‬ ‫چاره‬ ‫بر‬

تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي

تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي

‏با تأكيد بر ‏«‏مهاجران افغاني در ايران‏»

‏ 

‏چكيده

‏        ‏ ساليان درازي است كه مهاجران خارجي، بويژه مهاجران افغاني، در جاي جاي كشورمان سكونت دارند. هيچ استاني نيست كه ساكنان آن با اين مهاجران برخورد نداشته باشند و ميان آنها مراوداتي صورت نگيرد، اين روابط در بعضي جنبه ها آن چنان عميق بوده كه حتي در صورت بازگشت مهاجران به كشورشان، باز هم تا ساليان دراز اثراتي كه از خود بجاي گذاشته اند از بين نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عميق ايجاد شده، مي توان به ازدواج تعدادي از ايرانيان ( بويژه زنان ايراني) با مهاجران اشاره نمود. بنابراين مسئله مهاجران خارجي مانند مسائل مهم ديگري كه كشورمان با آن مواجه است از اهميت خاصي برخوردار است كه بايستي به اين موضوع ومسائل آنان نيز، موشكافانه و دقيق پرداخته شود.

‏         ‏ هدف اصلي اين نوشتار بررسي ‏«‏ ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تاكيد بر مهاجران افغاني در ايران ‏»‏ مي باشد تا بدين وسيله نسبت به اين خيل عظيم از مهاجران خارجي شناخت پيدا نموده و تا حد امكان بتوان، به جنبه هاي مختلف تاثير حضور آنان دست يافت.

‏        ‏ اين مقاله با استفاده از اطلاعات اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور كه در طرح شناسايي سال 1380 جمع آوري نموده، تهيه شده است.‏        ‏

‏ 

‏واژگان كليدي

‏         ‏ مهاجران افغاني،‏ ‏ بعد خانوار مهاجران خارجي، نوع مذهب مهاجران خارجي،‏ ‏ نوع قوميت مهاجران خارجي

‏ 

‏مقدمه

‏افغانستان، كشوري كه سالها عرصه رقابت قدرتهاي مختلف بوده است به دنبال دخالتهاي جهاني و تحت تأثير اوضاع داخلي اين كشور، پديده مهاجرت مردم به ‏ ‏خارج از كشور بصورت بسيار حادّي رخ داد.

‏از سال1352به بعد به دنبال كودتاي سردار محمد داوود عليه ظاهرشاه و متعاقب آن كودتاي نورمحمدتركي رهبر حزب خلق عليه داوود در سال1357، ايران يكي از كشورهاي پذيراي مهاجران افغاني گرديد. اين مهاجران، بسرعت وارد ايران شده ودر مناطق مختلف روستايي وشهري سكونت گزيده وبا جمعيت ايراني در اين مناطق مراودات گوناگون اقتصادي برقرار نمودند.

‏در ابتدا تصور مي شد كه دوران اقامت آنان در ايران كوتاه باشد، ليكن به جهت استمرار نابسامانيهاي سياسي و ركود و توقف رشد اقتصادي در آن كشور، مهاجران در ايران ماندگار شدند وطولاني شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگي مراودات بين مهاجران وجمعيت ايراني گرديد.

‏تعداد مهاجرين افغاني در بعضي سالها به بيش از 8/2 ميليون نفر رسيد (نظري تاج آبادي، 1369، ص164). عليرغم اين وضع، سرشماريهاي كشور نه تنها بخش اندكي از آنان را مورد سرشماري قرار داد، بلكه حتي براي اين افراد نيز ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي واجتماعي را منتشر ننمود. از اينرو شناخت خصوصيات جمعيتي و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي آنان و به همان ترتيب تعلّقات قومي، مذهبي و سياسي آنها از اهميت ويژه اي برخوردار شده است.

‏اين مقاله مي خواهد با توجه به اطّلاعات جمع آوري شده، ‏ ‏درسال 1380، تا آنجا كه مقدور است ويژگيهاي فوق را مورد بحث وبررسي‏ ‏ قرار دهد و اطّلاعات نسبتاً جامعي درباره آنها بدست آورد.

‏ 

‏ضرورت واهميت موضوع

‏ساليان درازي است كه مهاجران افغاني در ايران اقامت دارند و درطول اين ساليان با جمعيت بومي مراودات زيادي داشته اند و بر ابعاد مختلف جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مناطق مختلـف كشورمان بي تأثير نبوده اند. عليرغم اين حجم عظيم از مهاجرين و پيامدهايي كه بدنبال‏ ‏داشته اند،‏ ‏ متأسفانه آن طور كه شايسته است تحقيقات و بررسيهايي در جهت شناخت آنها‏ ‏ از جانب دست اندركاران وبويژه جمعيت شناسان صورت نگرفته است.

‏ ‏در اين ميان دست اندركاران و مسئولان امر، به مسئله مهاجرت افغانيها به عنوان يك موضوع گذرا نگريسته اند، حال آنكه بايستي تحقيقات وسيعي براي روشن شدن سئوالات وابهاماتي از قبيل چگونگي روابط اقتصادي، اجتماعي وحتّي روابط فاميلي با جمعيت بومي صورت گيرد، زيرا به چند دليل پديده مهاجرت افغانيها موضوعي شايان بررسي و تحقيق است نه يك مسأله جنبي وگذرا:

‏اولاً: كشور ايران بر حسب وظيفه اسلامي نسبت به پذيرش مهاجرين با خوشروئي اقدام نموده وبنا به مقتضيات زماني، اين همكاري را ادامه خواهد داد. پس مقطع زماني معين براي خاتمه موضوع مهاجرت قابل پيش بيني نيست.

‏ ‏ثانيا : دارا بـودن بيـش از900 ‏كيلومتـر مـرز مشتـرك بــا كشـور افغانستان ‏(علي آبادي،‏ ‏ 1375ص3)‏ ايجاب مي كند نسبت به هر اتفاقي كه در مرزهاي مشترك دو كشور واقع مي شود بي تفاوت نباشيم.

‏ثالثا: تنظيم روابط صحيح ومنطقي و وجهه نظر واقع بينانه بين مهاجرين و بوميان اقتضا مي كند با انجام تحقيق علمي، مرز واقعيات و تصورات روشن شود و قضاوتهاي صحيح جايگزين پيشداوريها گردد.

‏بنابراين با بررسي اين موضوع مي توان نسبت به اين جمعيت مهاجر شناخت پيدا كرد و برنامه ريزيهاي دقيق و موشكافانه اي را تدوين و ارائه نمود.

‏ 

👇محصولات مشابه با تحقیق ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي👇

نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي اجتماعي و سياسي پاورپوینت تحليل کارکردهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تحول ترافيک بر محلات شهري (1357 1300ه ش ) تحقیق كارگران خارجي 61ص پروپوزال جغرافیا در مورد ارتباط خدمات شهری و عدم تعادل جمعيتي دانلود پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري پاورپوینت جامعه اطلاعاتي و ويژگيهاي آن تحقیق زمين شناسي اقتصادي تحقیق نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي تحقیق آسيب شناسي اجتماعي

👇محصولات تصادفی👇

تحليلي از موقعيت كنوني موسسات بانكي مروری برزندگی حضرت امام سجاد ع دانلود پاورپوینت جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری تاریخ 2 یازدهم انسانی پاورپوینت در مورد مسجد جامع بروجرد دانلود پاورپوینت تعیین اعداد اول ریاضی پایه هشتم دزانفكتانها و نحوه انتخاب آن درمحيطهاي آزمايشگاهي پاورپوینت آب مایه حیات پاورپوینت در مورد سلامت خانواده و تعالی جمعیت تحقیق برونگرايي ودرون گرايي ( نکات مهم آموزشی برای امتحانات کارشناسی ارشد و دکتری ) مبانی نظری و پیشینه توسعه اقتصادي چهل حديث پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی نهم بحث حرکات زمیت دانلود پاورپوینت استعانت از خدا درس 2 پیام های آسمان پایه هفتم پاورپوینت مروری بر تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل پاورپوینت فنون و مهارت هاي ارتباطي در پيشگيري از اعتياد

👇کلمات کلیدی👇

تحقیق ويژگيهاي جمعيتي اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي تحقیق ويژگيهاي جمعيتي اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجيدانلود تحقیق ويژگيهاي جمعيتي اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي تحقیقويژگيهايجمعيتياقتصاديواجتماعيمهاجرانخارجيتحقیقويژگيهايجمعيتي