👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود رایگان کتاب مرگ با فرمت pdf

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود رایگان کتاب مرگ با فرمت pdf

معرفی کتاب:(مرگ)

مجموعه تجربه و هنر زندگی

(مرگ)نویسنده درر ااین کتااب باا ززبانی سااده و دااستان گونه به ررسیدگی مفهوم پیچیده و فلسفی مررگ میپرداازد. کناار آمدن باا مررگ، ااجل و ناامیرایی، ززیستن باا مرگ؛ ااز موضوعات بیاان شده درر ااین کتااب هستند.(مرگ)

مولف:تاد می

مترجم:رضا علیزاده

زبان:فارسی

تعداد صفحات:

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی پروپوزال رشته مدیریت تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی پاورپوینت در مورد طیف سلامتی وکلیات، مفاهیم و تعاریف در بهداشت عمومی پاورپوینت ریاضی سوم دبستان موضوع ضرب در عدد 10 پاورپوینت ریاضی سوم دبستان موضوع جدول داده ها