👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ماشينهاي الكتريكي جريان مستقيم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق ماشينهاي الكتريكي جريان مستقيم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

2

‏ماشينهاي الكتريكي جريان مستقيم

‏وسايل تبديل انرژي الكترومكانيكي گردان را ماشينهاي الكتريكي ‏مي گويند.

‏طبقه بندي ماشينهاي الكتريكي

‏ماشينهاي الكتريكي به دو طريق دسته ‏بندي مي شوند:

‏از نظر نوع جريان الكتريكي

‏الف- ماشينهاي ‏الكتريكي جريان مستقيم

‏ب- ماشينهاي الكتريكي جريان متناوب

‏از نظر نوع ‏تبديل انرژي

‏الف- مولدهاي الكتريكي كه انرژي مكانيكي را به انرژي ‏الكتريكي تبديل مي كنند

‏ب- موتورهاي الكتريكي كه انرژي الكتريكي را به انرژي ‏مكانيكي تبديل مي كنند

‏به طور كلي ماشينهاي الكتريكي جزء وسايل تبديل انرژي غير ‏خطي هستند يعني هر تغيير در ورودي هميشه به يك نسبت در خروجي ظاهر نمي شود.

‏مولد ‏ساده جريان مستقيم

‏يك مولد ساده جريان مستقيم از چهار قسمت اصلي زير تشكيل شده ‏است

1- ‏قطبهاي مغناطيسي: كه وظيفه ايجاد ميدان مغناطيسي مولد را بعهده دارد و مي ‏تواند بصورت آهنرباي دائم و يا آهنرباي الكتريكي باشد

2- ‏هاديها: براي ايجاد ‏ولتاژ القايي به كار گرفته ميشود

3- ‏كموتاتور: در ساده ترين حالت از دو نيم ‏استوانه مسي كه توسط ميكا نسبت به يكديگر عايق شده اند تشكيل مي گردد، وظيفه يك ‏طرفه كردن ولتاژ و جريان القايي را در خارج از مولد بعهده دارد

2

.

4- ‏جاروبك: جهت ‏انتقال جريان الكتريكي از هاديها به مصرف كننده استفاده ميشود شكل زير مولد ساده ‏جريان مستقيم را نشان ميدهد.

‏طرز كار مولد ساده جريان مستقيم: با حركت هاديها در فضاي ما بين قطبها باعث ‏ميشود ميدان مغناطيسي توسط هاديها قطع ميشود بدين ترتيب مطابق پديده القاء در ‏هاديها ولتاژ القاء ميشود.ابتدا و انتهاي هر كلاف به يك نيم استوانه مسي يا يك تيغه ‏كوموتاتور وصل ميشود روي تيغه هاي كوموتاتور دو عدد جاروبك بطور ثابت قرار داشته و ‏با حركت هاديها تيغه هاي كموتاتور زير جاروبك مي لغزند، بدين ترتيب در ژنراتورهاي ‏جريان مستقيم از طريق كوموتاتور ولتاژ القاء شده طوري به جاروبكها منتقل مي شود كه ‏هميشه يكي از جاروبكها داراي پلاريته مثبت و ديگري داراي پلاريته منفي است. شكل موج ‏ولتاژ القاء شده در اين مولد ساده بصورت زير مي باشد.

‏براي افزايش سطح ولتاژ القاء شده و بهبود يكسوسازي بمنظور داشتن ولتاژ با دامنه ‏ثابت بايد تعداد كلافها را افزايش داد و كلافها را به كمك تيغه هاي كوموتاتور سري ‏كنيم.

‏چگونگي تغيير پلاريته ولتاژ القايي در مولد ساده

‏در مولد جريان مستقيم ‏تغيير پلاريته ولتاژ خروجي عملاٌ در صورت ايجاد يكي از دو حالت زير ممكن مي ‏شود:

1- ‏جهت چرخش آرميچر عوض شود

2- ‏جهت جريان در سيم پيچ قطبها تغيير كند در ‏صورتيكه قطبها از نوع مغناطيس دائم نباشد

‏چگونگي تغيير دامنه ولتاژ القايي در ‏مولد ساده

‏براي افزايش دامنه ولتاژ القا شده دو روش ممكن است:

1- ‏افزايش سرعت ‏چرخش آرميچر كه باعث افزايش ولتاژ بصورت خطي مي شود

2- ‏افزايش جريان تحريك كه باعث افزايش ولتاژ مولد بصورت غير خطي مي شود

3

‏موتور ساده جريان مستقيم

‏موتور ساده از نظر ساختماني مانند مولد ساده جريان ‏مستقيم مي باشد فقط نحوه كار آن با مولد ساده جريان مستقيم تفاوت دارد. در موتور ‏ساده هاديها از طريق كوموتاتور و جاروبكها به يك منبع جريان مستقيم متصل مي شود در ‏اينصورت جرياني از هاديها عبور كرده و در نتيجه مطابق نيروي لورنس به هاديها نيروي ‏وارد ميشود و آنها به حركت در مي آيد.

‏نحوه ايجاد نيرو و گشتاور در موتور ساده: در صورتيكه از يك كلاف تك حلقه كه بين ‏قطبهاي يك مغناطيس قرار دارد جريان الكتريكي عبور كند مطابق شكل به بازوي سمت راست ‏نيروي به سمت بالا و به بازوي سمت چپ نيروي بسمت پايين وارد مي شود با وارد شدن دو ‏نيروي مختلف الجهت به دو طرف كلاف طبيعي است كه كلاف حول محورش شروع به دوران خواهد ‏نمود يعني وارد آمدن زوج نيرو موجب ايجاد گشتاور لازم شده است.

‏در اين موتور ساده اگر صفحه كلاف عمود بر خطوط ميدان مغناطيسي قرار گيرد به آن ‏گشتاوري وارد نميشود در ضمن كه گشتاور وارد شده نيز دامنه يكنواخت ندارد براي رفع ‏شدن اين معايب مي بايست تعداد كلافها و تيغه هاي كوموتاتور را افزايش داد كلافها در ‏زاويه هاي مختلف قرار مي گيرد و با هم توسط تيغه هاي كوموتاتور سري مي شود.

‏تغيير جهت گردش در موتور ساده DC: ‏تغيير جهت گردش موتور ساده به دو روش زير ممكن ‏است:

1- ‏تغيير جهت جريان در كلاف كه با تغيير پلاريته ولتاژ منبع از خارج موتور ‏ميسر است

2- ‏تغيير قطبهاي مغناطيسي كه با تغيير جهت جريان در سيم پيچي تحريك ‏ممكن است

‏ساختمان ماشينهاي جريان مستقيم

‏اجزاء تشكيل دهنده ماشينهاي جريان ‏مستقيم را ميتوان به صورت زير دسته بندي كرد

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اتوکد سالن ورزشی دانلود اتوکد مجتمع اداری تجاری تفریحی ضرب دو رقمی در دو رقمی تحقیق آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص پاورپوینت در مورد آموزش استانداردهاي حسابداري ايران