👈 فروشگاه فایل 👉

ورشكستگي چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

ورشكستگي چیست؟

مقدمه

ورشكستگي در لغت به معني «درماندگي در كسب و تجارت » است.

در زبان انگليسي به ورشكستگي " Bankruptcy" گفته مي‌شود.

در زبان فرانسه ورشكستگي عنوان " Banqueroute" دارد.

ورشكستگي را مي‌توان حالتي از درماندگي، قصور و عيب براي تاجر در عرصه كسب و پيشه دانست. حالت بازرگاني كه در تجارت زيان ديده و بدهي او بيش از داراييش است.

«به اصطلاح ورشكستگي حالتي است كه تاجر از پرداخت ديون خود متوقف مي‌شود.» و تعهدات تجاري خود را عملي سازد.

ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري زماني به وجود مي‌آيد كه تاجر توانايي براي پرداخت ديون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ايجاد شود. بايد توجه داشت كه ورشكستگي و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر مي‌شود. و «اين امر مستلزم حالت اعسار نيست زيرا ممكن است تاجر (با اين وجود كه متوقف از پرداخت ديون خود شده است) املاك و اموالي داشته باشد كه وافي و براي اداء ديون او باشد ولي (ملك) در وضعي باشد كه (تاجر) نتواند فعلاً ديون خود را (با آن) پرداخت كند. »

اما به چند مورد ديگر نيز اشاره مي‌كنيم:

از جمله اين كه قانونگذار براي اين دو حالت قوانين متفاوتي وضع كرده است. در ورشكستگي مقررات خاصي براي تصفيه و امور ورشكستگي پيش بيني شده است و براي اعسار هم قوانين جداگانه در نظر گرفته شده است.

در تقسيم اول تاجر ورشكسته اصل تساوي طلبكاران حاكم است و هيچ يك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم ندارد. در حالي كه در مورد تقسيم اموال معسر، هر طلبكاري كه زودتر اقدام نمايد به نتيجه خواهد رسيد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره اصول سبعه اصلاح حال معده پاورپوینت در مورد درمان شناختي رفتاري براي افسردگي پروژه شیوه ارایه مطالب علمی و فنی پاورپوینت مکانیسم‌های دفاعی پاورپوینت درس دوم فارسی نهم شماره1