👈 فروشگاه فایل 👉

مديريت توليد انگيزه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مديريت توليد انگيزه

مقدمه

به گفته امام امت (ره) «رزمندگان ما در جبهه ها در سلوک معنوي و عرفاني خويش ره صد ساله را يک شبه طي مي کردند .» سبب چه بود؟ در حالي که مباني معرفتي و مباحث فلسفه اخلاقي در قم تبيين و تدريس مي شد و دروس اخلاق مصطلح در حوزه قم رايج و داير بود و توصيه به اخلاق از اولين روزهاي آغاز زندگي طلبگي در دروس رسمي و در جلسات مختلف تکرار مي شد و علي الاصول در فضاي معنوي حوزه زمينه هاي رشد اخلاقي و عرفاني فراهم تر مي نمود .

پس علت اين رشد اخلاقي عظيم در آن محيط چه بود؟ علت آن بود که حضور در ميدان جنگ حق عليه باطل، به عنوان متن و نه در حاشيه، زمينه و بستري در وجود رزمندگان ايجاد کرده بود که کوچک ترين جرقه هامي توانست استعداد متراکم انساني و معنوي آنان را به کمال رساند. چنين زمينه و بستري در جلسات درس و بحث رسمي و دور از هياهوها و حوادث هيچگاه به دست نمي آمد .

👇محصولات تصادفی👇

تاریخچه مغول و ایلخانان پاورپوینت آشنايي با بيماري لپتوسپيروسيس پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک پاورپوینت در مورد آشنايي با بیوتروریسم پاورپوینت در مورد درس حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام