👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اخلاق کاری پتی 1990

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اخلاق کاری پتی 1990

پرسشنامه اخلاق کاری پتی 1990

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 23

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

پرسشنامه اخلاق کاری

این پرسشنامه توسط پتی (1990) ساخته شده است. این پرسشنامه چهار بعد 1) دلبستگی به کار[2]، 2) پشتکار در کار[3]، 3) روابط انسانی[4]، 4) مشارکت در کار[5] را مورد سنجش قرار می­دهد. این پرسشنامه دارای 23 گویه است که بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) هر گویه را مورد ارزیابی قرار می­دهد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره اپيدميولوژي و كليات ديابت دانلود پاورپوینت نوروز درس پانزدهم فارسی دوم دبستان پاورپوینت ایمنی برق پاورپوینت در مورد برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار پاورپوینت تاثیر همراهی از امام او بر روی پیشرفت انقلاب اسلامی